EET Účtenky | Recepty doma | FormOffice | Domácí účto | Zbrojní průkaz | DWN.cz | Hromadné emaily | VařímeRecepty.cz | Pletení | Formuláře na PC | Email šablony | Omalovánky | Formuláře ZDARMA | Rybář |

Tvorba jídelníčků

Snadná a rychlá tvorba jídelníčků. Možnost výběru jídelníčku z připravených návrhů či tvorba vlastních šablon.

Vyhodnocení a tisk

Obsáhlé možnosti grafického vyhodnocení dosahovaných výsledků a přehledné tiskové formy

Aktivity a fitness

Plánování sportovních aktivit a pokročilou tvorbu fitness plánů ocení nejen trenéři při sestavování tréninků

Uživatel / klient

Detailní nastavení parametrů uživatele/klienta v programu usnadní inteligentní průvodce 

Program Fitlinie byl navržen a vytvořen s těmito cíly:

 • propagovat zásady zdravé výživy u všeobecné veřejnosti a domácím uživatelům umožnit úpravu vlastní skladby příjmu potravin tím, že "ví co jí"
 • zjednodušit práci výživovým poradcům a dát jim do rukou nástroj, se kterým budou schopni díky svým znalostem z oboru výživy efektivněji pomáhat a radit svým klientům.
 • poskytnout sportovním trenérům ucelený prostředek pro přehledné plánování rozpisů tréninků svých svěřenců

Základní vlastnosti: 

 • pro domácí použití
         Zaznamenávání příjmu a výdeje energie
         Návrh a dohled doporučeného množství stravy
         Plánování fitness tréninku
         Výstupy, grafy, tiskové sestavy
         Recepty, tabulky, rady, BMI index

 • pro výživové poradce
         Neomezené množstvím klientů (verze FULL)
         Plánování a kontrola jídelníčků jednotlivých klientů
         Výstupy o příjmu jednotlivých nutričních hodnot

 • pro sportovní trenéry
         Návrh a kontrola dodržování tréninkových sestav
         Dlouhodobé sledování zlepšování svých klientů

Na českém ani slovenském trhu neznám lepší nutriční software. Sama s verzí Academy pracuji již řadu let a svou poradenskou činnost si bez ní nedokážu představit.
Ing. Radka Burdychová, Ph.D.
Ing. Radka Burdychová, Ph.D.
autorka revoluční knihy o hubnutí, očistě a detoxikaci těla a dvou vysokoškolských skript

 

Zásady ochrany osobních údajů
Výrobce software ROB SOFT s.r.o. se zavazuje chránit vaše soukromí. Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") vysvětlují, jak využíváme informace, které o vás shromažďujeme, jak nás můžete informovat, pokud chcete omezit použití těchto údajů a postupy, které dodržujeme k ochraně vaše soukromí.

Kontaktní údaje
Webové stránky jsou provozovány firmou ROB SOFT s.r.o., kontaktní adresa: Vysočany 47, 67107 Vysočany, ČR
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úvod
1. Osobní údaje zpracováváme v souladu se zákony České republiky o ochraně osobních údajů.
2. Tyto postupy se vztahují na poskytování našich služeb a nikoliv na webové stránky, na které lze přejít z našich stránek nebo prostředníctvím námi poskytovaných služeb.
3. Pokud dojde ke změně v těchto Zásadách upozorníme na změnu na našich stránkách a plné znění bude zveřejněno zde.

Zpracovávané údaje
Zpracováme tyto osobní údaje v souvislosti s prodejem softwaru a jeho technickou podporou:
- jméno, příjmení, ulice, obec, PSČ, stát, e-mail a v případě dodání pro firmu nebo organizaci název firmy nebo organizace, IČ, DIČ. Tyto údaje jsou vyžadovány pro uskutečnění dodávky
- telefon - údaje, jejichž sdělení je volitelné

Účel zpracování
Údaje je nutné zpracovat za účelem dodání softwaru, vystavení daňových dokladů, vedení účetní a daňové evidence, marketingu - zasílání newsletterů, evidence licencí.

Doba zpracování
Údaje jsou zpracovány po dobu stanovenou zákonem k uchování daňových dokladů (10let) a z důvodu potřeby evidence vydaných licencí na software (až 80 let).

Využívání osobních informací
1. Získané osobní údaje můžeme použít pro: administrativní, provozní a marketingové účely , pro komunikaci s vámi o službách, které využíváte, nebo o jakýchkoliv změnách v poskytovaných službách. Shromážděné osobní údaje poskytneme jiným společnostem pouze v případě, pokud to bude nezbytně nutné k provádění našich služeb nebo pokud nám poskytnete souhlas.
2. Pokud porušíte Podmínky užívání, vaše osobní údaje mohou být předány třetím stranám, jako jsou naši právní poradci, a to v rozsahu nezbytném k vyřešení věci.
3. V případě prodeje této společnosti nebo jejího spojení s jinou společností, mohou být vaše osobní údaje poskytnuty právním poradcům obou stran a potenciálním kupcům a budou postoupeny novým vlastníkům společnosti.
4. Vaše osobní údaje jsme povinni sdělit, pokud to vyžaduje zákon.

Zpracování údajů třetí stranou
Údaje může pro nás zpracovávat také vybraný daňový poradce z důvodu vedení účetnictví, který je vázán mlčenlivostí, povinností zajistit odpovídající zabezpečení údajů a údaje zpracovává pouze po dobu nezbytně nutnou.

Cookies
1. K shromažďování agregovaných informací můžeme využít tzv. "cookies". "Cookie" je malý kousek informace zaslané naším serverem do vašeho webového prohlížeče, který nám umožňuje záznam anonymních dat a vám umožňuje rychlejší pohyb po Stránce. Můžeme použít cookies k řadě účelů, například k tomu, abychom se zjednodušili proces přihlašování, k zajištění bezpečnosti uživatelů a monitorování provozu na Stránkách.
2. Většina prohlížečů Vám umožní vypnout funkci cookie. Pokud chcete vědět, jak to udělat, informace naleznete v nabídce Nápověda ve vašem prohlížeči. Vypnutí funkce cookie může mít ale za následek zpomalení poskytovaných služeb.

Zahraničí
1. Vaše osobní údaje budeme předávat třetím osobám v zahraničí pouze, pokud to bude nezbytně nutné k zajištění vámi požadovaných služeb.
2. Vzhledem ke globální povaze internetu, vámi poskytnuté informace mohou být přeneseny do zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nemají obdobné zásady ochrany osobních údajů. Nicméně vždy zajistíme, aby vaše osobní údaje byly v maximálním bezpečí.

Zabezpečení údajů
V souladu s požadavky českých zákonů na ochranu osobních údajů se řídíme přísnými bezpečnostními postupy při ukládání a poskytování informací, které jste nám svěřili tak, abychom zabránili jejich zneužití. Používáme standardní technologie k zabezpečení vašich osobních dat.

Jiné internetové stránky
Naše stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, které jsou mimo naši kontrolu a nejsou zahrnuty do těchto zásad ochrany osobních údajů. Pokud přistupujete na další stránky pomocí uvedených odkazů, provozovatelé těchto stránek mohou od vás shromažďovat informace, které budou použity v souladu s jejich postupy při ochraně osobních údajů, a které se mohou lišit od našich.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat k doložení jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Aktualizace vašich údajů
Pokud chcete aktualizovat vaše osobní údaje, například pokud jste změnili svou e-mailovou adresu, nebo si nepřejete dostávat informace o konkrétním produktu nebo službě informujte nás o tom na kontaktní email a vaše údaje budou aktualizovány hned jak to bude možné.

Kontaktujte nás
Pokud nás chcete kontaktovat s případnými dotazy či připomínkami týkající se našich postupů při ochraně osobních údajů, prosím napište na kontaktní adresu uvedenou výše nebo pošlete e-mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Databáze potravin programu Fitlinie existuje jak v české, tak i ve slovenské verzi.

Samotný instalační soubor, který můžete stáhnout zde, obsahuje obě tyto jazykové verze.

Při prvotním startu programu se zobrazí okno pro výběr jazyka. Zde je možné určit jaká databáze potravin (česká, slovenská) má nainstalovat do počítače.

 


Upozornění: tento výběr jazyka je možný POUZE při první instalaci programu. Pokud je databáze již jednou nainstalovaná, není možné ji změnit na jiný jazyk. Pokud je nutné jazyk změnit, je potřeba program z počítače zcela odinstalovat a nainstalovat znovu.

Jazyk samotných ovládacích prvků v programu (popisky, názvy tlačítek a zobrazované zprávy) je možný změnit kdykoli v hlavním nastavení programu.

 

Objednávku programu ze Slovenska můžete vytvořit zde

Modul Recepty – vlastní složená jídla umožňuje vytváření potravin či celých pokrmů, které se skládají z jiných potravin. Tyto složené potraviny (recepty) pak snadno můžete použít například při tvorbě jídelníčků.


Využití tohoto modulu může být několik

 • Můžete si vytvořit vlastní databázi receptů – kuchařskou knihu. Přehledné řazení do kategorií a snadné vyhledávání vám pomůže v rychlé orientaci v databázi receptů. Jednotlivé recepty pak můžete používat při sestavování jídelníčků.

 

 • Pokud při sestavování jídelníčků často opakujete určité sestavení několika potravin, pak můžete v modulu Recepty nahradit tuto skupinu potravin jednou „složenou potravinou“. Při tvorbě jídelníčků pak můžete namísto několika potravin přidat pouze tuto jednu.


Při tvorbě receptů / složených jídel se postupuje tak, že nejprve uvedete základní informace o receptu (název, obrázek, případné alergie apod.) a pak z databáze potravin vyberete jednotlivé složky (suroviny), ze kterých se recept skládá. Postup je tedy zcela analogický jako při tvorbě jídelníčku.


Na rozdíl od standardních kuchařských knih zde ale máte jednu velkou výhodu. U každého receptu totiž vidíte jeho přesnou kalorickou hodnotu včetně detailních informací o všech nutričních hodnotách.


Recepty se ukládají do lokální databáze a přístup k nim tedy máte kdykoli, bez nutnosti aktivního připojení k internetu.


Samotný modul s recepty obsahuje samozřejmě i možnost vytištění každého receptu. Zajímavou funkcí je i možnost nechat si po vytvoření jídelníčku obsahujícího nějaké recepty vytisknout pouze recepty, které se v jídelníčku nacházejí.
Pokud tedy takový jídelníček vytvoříte, snadno kliknutím na jedno tlačítko vytisknete jak rozpis samotného jídelníčku, tak i podrobnosti o použitých receptech.

Nové tiskové sestavy získáte přímo v programu Fitlinie

 

Modul Fitness – posilovací trénink mohou využít nejen profesionální trenéři při tvorbě cvičebních plánů pro své svěřence, ale i uživatelé, kteří si mohou zapisovat a plánovat své tréninky ve fitness centrech či domácích posilovnách.


Plánování tréninku je možné několika způsoby:

 • Sestavování tréninků po jednotlivých cvicích. Výběr konkrétního cviku probíhá z lokální databáze. Vybraný cvik je poté vložen do cvičebního plánu tolikrát, kolik budete cvičit sérií. Ke každé sérii cviku je samozřejmě možné vložit počet opakování či váhu, se kterou se má cvičit apod. Výběr cviku v databázi usnadňuje přehledné rozdělení cviků dle určité svalové partie. Každý cvik je v databázi detailně popsán i se správným postupem provádění, dýcháním, seznamem zapojovaných svalů a ilustračním obrázkem. Dále každý cvik obsahuje informaci o typu doporučené zátěže a určení cviku (začátečník, pokročilý apod).

 

 • Druhým typem tvorby cvičebního plánu je zajímavá funkce nazvaná „Kombinovaný trénink“. Jde o databázi cvičebních plánů, sestavených podle konkrétních sportovních aktivit. Nejprve vyberete jakým sportem budete chtít cvičební plán nechat inspirovat a program sám dle druhu sportu vytvoří cvičební plán procvičující potřebné svalové partie.

 

 • Poslední možností je pokročilý automatický plánovač tréninků. Program sám po zadání potřebných parametrů vygeneruje cvičební plán na určité období a frekvenci tréninků. Důležitými parametry při automatickém plánování je typ tréninku (začátečník, pokročilý…), frekvence tréninku a možnost vybrat preferované cviky.

 

Sestavování cvičebních plánů je velmi jednoduché a intuitivní. Profesionální trenér tak může během několika okamžiků vytvořit řadu tréninkových plánů svým klientům a domácí uživatel získává silný nástroj pro tvorbu svých plánů.


Sestavování tréninkových plánů probíhá z lokální databáze programu. Výhodou tedy je, že není nutné aktivní připojení k internetu a cvičební plány je možné na svém počítači tvořit kdekoli.


Samozřejmostí je také možnost tisku vytvořených plánů přes připravené tiskové sestavy a nebo export plánu do formátu PDF (pro případné zaslání emailem)

O nás

Tvorbou nutričního software Fitlinie se zabýváme již od roku 1998. Od roku 2008 spolupracujeme na vývoji programu s předními středisky pro výuku výživového poradenství i samotnými výživovými poradci.

Najdete nás na webu